Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2014-05-15
Data wydania:
2014-04-16
Data wejścia w życie:
2014-05-30
Data obowiązywania:
2014-05-30
Data uchylenia:
2019-01-01
Organ wydający:
  • MIN. ŚRODOWISKA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uchylające (1)