Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-05-15
Data wydania:
2014-03-21
Data wejścia w życie:
2014-06-15
Data obowiązywania:
2014-06-15
Uwagi:
art. 12 wchodzi w życie z dniem 15 maja 2014 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (8)
Akty uznane za uchylone (1)