Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-05-20
Data wydania:
2014-04-24
Data wejścia w życie:
2014-06-04
Data obowiązywania:
2014-06-04
Uwagi:
Art. 1 pkt 2 lit. a w zakresie art. 16 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r. Objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156), z wyjątkiem art. 2- 5
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)