Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2014-05-22
Data wydania:
2014-05-14
Data wejścia w życie:
2014-05-27
Uwagi:
§ 1 pkt 2, § 5 ust. 2, § 33 ust. 6, § 35-42, § 43 ust. 2, ust. 3 pkt 2 i ust. 4, § 44 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, § 45 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz § 87 ust. 3 w zakresie działań prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy, § 28 ust. 1 w odniesieniu do współpracy wojewódzkiego urzędu pracy z wojewódzką komendą oraz centrami edukacji i pracy z terenu województwa oraz § 33 ust. 1 pkt 2 w odniesieniu do upowszechniania zagranicznej oferty pracy przez przekazanie do wojewódzkiej komendy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Organ wydający:
  • MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)