Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2014-06-18
Data wydania:
2014-06-11
Data wejścia w życie:
2014-07-01
Data obowiązywania:
2014-07-01
Uwagi:
objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2014 r. poz. 1719 z wyj. par. 2
Organ wydający:
  • MIN. INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Dyrektywy europejskie (1)