Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-06-23
Data wydania:
2014-05-30
Data wejścia w życie:
2014-07-08
Uwagi:
art. 1 pkt 9 wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r., art. 1 pkt 6 lit. b w zakresie art. 22c ust. 3 wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (2)
Akty zmieniające (2)
Dyrektywy europejskie (2)