Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-06-24
Data wydania:
2014-05-30
Data wejścia w życie:
2014-07-09
Data obowiązywania:
2014-07-09
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)