Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-07-07
Data wydania:
2014-05-30
Data wejścia w życie:
2014-07-22
Uwagi:
Art. 1 pkt 2 w zakresie art. 3 ust. 12 i 13 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.; art. 1 pkt 18 w zakresie art. 21b ust. 12 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (9)
Dyrektywy europejskie (6)