Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-07-10
Data wydania:
2014-05-09
Data wejścia w życie:
2014-07-25
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (13)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (8)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (2)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (3)
Dyrektywy europejskie (1)