Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2014-07-16
Data wydania:
2014-06-27
Data wejścia w życie:
2014-07-31
Data obowiązywania:
2014-07-31
Data uchylenia:
2016-10-21
Organ wydający:
  • MIN. GOSPODARKI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Odesłania (3)
Uchylenia wynikające z (1)
Dyrektywy europejskie (2)