Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-07-28
Data wydania:
2015-06-25
Data wejścia w życie:
2016-01-01
Data uchylenia:
2019-01-01
Uwagi:
Art. 57 wchodzi w życie z dniem 29.07.2015 r.,art. 29 pkt 1-10, pkt 11 w zakresie art. 88, art. 89 i art. 90 ust. 1 oraz pkt 12 art. 51, art. 53 i art. 55 ust. 2-4 wchodzą w życie z dniem 28 sierpnia 2015 r. Akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (45)
Akty uznane za uchylone (8)
Odesłania (13)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (3)