Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-07-30
Data wydania:
2015-06-25
Data wejścia w życie:
2015-08-30
Data uchylenia:
2016-08-16
Uwagi:
Art. 108 ust. 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (9)
Akty wykonawcze (12)
Orzeczenie TK (3)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (5)
Akty uchylające (1)