Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-07-30
Data wydania:
2015-05-15
Data wejścia w życie:
2016-01-01
Uwagi:
1) art. 1 pkt 2-7, art. 2, art. 3 pkt 1 lit. b, art. 4 pkt 1 i 4, art. 5 pkt 1 i 4, art. 7 pkt 1 i 4, art. 9 pkt 1 i 4, art. 10 pkt 1 lit. b, art. 11 pkt 1 i 4, art. 13 pkt 1 lit. b, art. 14 pkt 1 i 4, art. 16 pkt 1 i 3, art. 17 pkt 1 i 4, art. 20 pkt 1 i 5, art. 24 i art. 25 wchodzą w życie 14 sierpnia 2015 r.; 2) art. 1 pkt 8-12, art. 12 i art. 22 wchodzą w życie 1 listopada 2015 r.; 3) art. 6 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (21)
Akty uznane za uchylone (11)
Odesłania (5)
Akty zmieniające (4)