Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2015-08-03
Data wydania:
2015-07-24
Data wejścia w życie:
2015-08-11
Uwagi:
objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2016 r. poz. 1117 z wyj. odnośnika nr 2
Organ wydający:
  • MIN. ZDROWIA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Dyrektywy europejskie (2)