Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Węgier o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Budapeszcie dnia 29 stycznia 2014 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Umowa międzynarodowa
Data ogłoszenia:
2015-01-22
Data wydania:
2014-01-29
Data wejścia w życie:
2015-02-01
Data obowiązywania:
2015-02-01
Akty wykonawcze (1)