Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-01-22
Data wydania:
2015-01-15
Data wejścia w życie:
2015-02-06
Data obowiązywania:
2015-02-06
Uwagi:
art. 1: 1) pkt 11 i 13 wchodzą w życie z dniem 22 stycznia 2015 r. z mocą od dnia 23 stycznia 2015 r.; 2) pkt 3 lit. a i lit. b w zakresie art. 35 ust. 4a oraz pkt 6 lit. a wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Odesłania (1)
Dyrektywy europejskie (3)