Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-08-31
Data wydania:
2015-06-12
Data wejścia w życie:
2016-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (8)
Akty uznane za uchylone (8)
Akty zmieniające (2)
Dyrektywy europejskie (2)