Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-08-31
Data wydania:
2015-07-10
Data wejścia w życie:
2017-03-01
Data uchylenia:
2017-03-01
Uwagi:
art. 13 wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. art. 14 ust. 7 i 8, art. 15, art. 18, art. 40, art. 47, art. 52, art. 54, art. 57 ust. 2-4, art. 66 oraz art. 74 ust. 3-5 wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.; art. 5, art. 39 pkt 2-14, 16, 18, 22 i 23, art. pkt 1, pkt 2 lit. a tiret drugie, pkt 407, 10-14, 16 i 18 , art. 68, art. 70, art. 72, art. 74 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 75 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (18)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (10)
Odesłania (9)
Akty wykonawcze (9)
Akty zmieniające (5)
Akty uchylające (1)