Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2015-01-23
Data wydania:
2015-01-13
Data wygaśnięcia:
2016-05-13
Uwagi:
tekst jednolity nie obejmuje art. 4-7, art. 12-14 i art. 19 ustawy z dnia 24 maja 1989 r o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych
Organ wydający:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)