Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-09-03
Data wydania:
2015-07-24
Data wejścia w życie:
2015-09-18
Data obowiązywania:
2015-09-18
Uwagi:
1) art. 1 pkt 1 lit. c i d, art. 3 pkt 1 i art. 4 wchodzą w życie z dniem 3 września 2015 r.; 2) art. 2 i art. 3 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 4 marca 2016 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Odesłania (1)