Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-09-07
Data wydania:
2015-07-10
Data wejścia w życie:
2015-10-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (18)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (23)
Odesłania (17)
Akty wykonawcze (19)
Informacja o tekście jednolitym (7)
Akty zmieniające (19)