Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-09-10
Data wydania:
2015-08-05
Data wejścia w życie:
2015-10-11
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
Uwagi:
Art. 62 wchodzi w życie z dniem 11 września 2015 r.; rozdział 4 wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (10)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (11)
Akty wykonawcze (18)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (22)
Dyrektywy europejskie (1)