Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-09-10
Data wydania:
2015-08-05
Data wejścia w życie:
2015-10-11
Uwagi:
1) art. 7 pkt 2 lit. b, pkt 4, 5 i 6 wchodzą w życie z dniem 11 marca 2016 r.; 2) art. 7 pkt 7 w zakresie dodawanego art. 59e wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2015 r.; 3) art. 4 pkt 3 lit. b w zakresie dodawanego ust. 4i, art. 4 pkt 6 lit. b oraz art. 7 pkt 7 w zakresie dodawanego art. 59b ust. 3 i art. 59g wchodzą w życie z dniem 11 września 2016 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (3)
Akty zmieniające (1)