Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-09-10
Data wydania:
2015-07-10
Data wejścia w życie:
2015-10-11
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYBOŁÓWSTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Odesłania (6)
Akty wykonawcze (48)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (4)
Dyrektywy europejskie (4)