Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji CCP albo o zamiarze stania się podmiotem dominującym CCP

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2015-09-23
Data wydania:
2015-08-28
Data wejścia w życie:
2015-10-01
Data obowiązywania:
2015-10-01
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (2)
Dyrektywy europejskie (7)