Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-09-30
Data wydania:
2015-08-05
Data wejścia w życie:
2015-11-30
Uwagi:
Art. 26 ust. 11, art. 30 ust. 7 wchodzą w życie z dniem 30 września 2015 r.; art. 4 pkt 5 w zakresie art. 31a ust. 2, art. 9 pkt 16, art. 12 pkt 7 oraz art. 28 ust. 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.; art. 6 pkt 3, art. 27, art. 31-36 oraz art. 37 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 31 marca 2016 r.; art. 15 pkt 5 lit. c wchodzi w życie 1 października 2017 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (18)
Akty uznane za uchylone (27)
Odesłania (14)
Dyrektywy europejskie (2)