Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-10-01
Data wydania:
2015-08-05
Data wejścia w życie:
2015-11-01
Uwagi:
1) art. 19-46, art. 55-62, art. 81 i art. 83 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.; 2) art. 65 pkt 3-5 wchodzą w życie z dniem 2 października 2015 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (16)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (19)
Odesłania (6)
Akty wykonawcze (2)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (9)
Dyrektywy europejskie (6)