Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-10-09
Data wydania:
2015-08-05
Data wejścia w życie:
2015-11-09
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (10)
Odesłania (20)
Akty wykonawcze (15)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (8)
Dyrektywy europejskie (10)