Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-10-16
Data wydania:
2015-08-05
Data wejścia w życie:
2016-04-17
Uwagi:
Art. 2 pkt 2 w zakresie uchylanego art. 479(45) wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2026 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (3)
Dyrektywy europejskie (2)