Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-10-20
Data wydania:
2015-09-10
Data wejścia w życie:
2016-01-01
Uwagi:
1) art. 1 pkt 173 i art. 26 wchodzą w życie z dniem 21 października 2015 r.; 2) art. 1 pkt 98 - w zakresie art. 138d, art. 138i § 1, art. 138j § 1 pkt 1 i art. 138k, pkt 104, pkt 130, pkt 151 - w zakresie art. 274c § 1 pkt 2 i § 1b, pkt 161 lit. a tiret drugie, art. 4 pkt 3 lit. a - w zakresie art. 13b ust. 1 pkt 2 oraz lit. b -w zakresie art. 13b ust. 1a, art. 14 oraz art. 29 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.; 3) art. 1 pkt 41 i 42, art. 8 pkt 2, art. 17 oraz art. 18 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 6 zmieniający ustawę Prawo o ruchu drogowym został skreślony w art. 9 ustawy Dz. U. z 2015 r. poz. 2183
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (15)
Akty uznane za uchylone (9)
Odesłania (8)
Akty zmieniające (4)
Dyrektywy europejskie (2)