Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2015-10-28
Data wydania:
2015-09-22
Data wejścia w życie:
2015-11-12
Organ wydający:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (9)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (1)