Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-11-02
Data wydania:
2015-09-25
Data wejścia w życie:
2016-01-01
Uwagi:
Skreślony art. 6 dotyczący zmiany ustawy Dz. U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365 - zmiana w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311 art. 8 pkt 1
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (10)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (1)
Akty zmieniające (4)
Dyrektywy europejskie (1)