Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2015 r. sygn. akt SK 28/14

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2015-11-04
Data wydania:
2015-10-22
Data wejścia w życie:
2015-11-04
Data obowiązywania:
2015-11-04
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Orzeczenie TK dla aktu (1)
Odesłania (2)