Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-11-18
Data wydania:
2015-09-11
Data wejścia w życie:
2015-12-03
Uwagi:
1)art. 4 ust. 2 pkt 7 wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.; 2) art. 9, art. 19 pkt 1, 3, 4 i 6 i art. 25 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.; 3) art. 12 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY FIZYCZNEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)
Akty uznane za uchylone (7)
Odesłania (6)
Akty wykonawcze (4)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (10)