Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-11-19
Data wydania:
2015-09-11
Data wejścia w życie:
2016-02-20
Uwagi:
art. 1 pkt 60 w zakresie art. 100 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 20 marca 2016 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)
Akty uznane za uchylone (10)
Dyrektywy europejskie (7)