Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-11-19
Data wydania:
2015-09-25
Data wejścia w życie:
2016-05-20
Uwagi:
art. 1 pkt 22, art. 4 pkt 3 oraz art. 5 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; art. 4 pkt 1 i 2 wchodzi w zycie z dniem 4 grudnia 2015 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)