Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2015-11-27
Data wydania:
2015-11-05
Data wejścia w życie:
2015-11-28
Data obowiązywania:
2015-11-28
Uwagi:
objęte tekstem jednolitym Dz. U, z 2016 r. poz. 1144
Organ wydający:
  • MIN. INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)