Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2015-12-01
Data wydania:
2015-11-10
Data wejścia w życie:
2016-01-02
Data obowiązywania:
2016-01-02
Data uchylenia:
2019-01-01
Uwagi:
par. 1 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2016 r. objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2017 r. poz. 894
Organ wydający:
  • MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Uchylenia wynikające z (1)