Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (25)
Akty uznane za uchylone (14)
Odesłania (5)
Dyrektywy europejskie (6)