Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-02-17
Data wydania:
2014-12-19
Data wejścia w życie:
2015-03-04
Uwagi:
Akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 18, art. 32 i art. 55 ustawy uchylanej w art. 143 zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych odpowiednio na podstawie art. 11 i art. 49, a w przypadku aktów prawa miejscowego wydanych na czas określony - przez okres w nich określony.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYBOŁÓWSTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (24)
Odesłania (10)
Akty wykonawcze (67)
Informacja o tekście jednolitym (7)
Akty zmieniające (14)
Dyrektywy europejskie (14)