Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2016

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt jednorazowy
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2015-12-29
Data wydania:
2015-12-21
Data wejścia w życie:
2016-01-01
Organ wydający:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Podstawa prawna (4)
Podstawa prawna z art. (4)
Odesłania (4)