Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lutego 2015 r. sygn. akt SK 50/13

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2015-02-18
Data wydania:
2015-02-10
Data wejścia w życie:
2015-02-18
Data obowiązywania:
2015-02-18
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Orzeczenie TK dla aktu (1)
Odesłania (2)