Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-12-30
Data wydania:
2015-12-22
Data wejścia w życie:
2016-01-01
Uwagi:
1) art. 43 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2015 r. ; 2) art. 29 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.; 3) art. 12 pkt 1 lit. a tiret pierwsze w zakresie pkt 1 lit. c wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (38)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty zmieniające (1)