Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów dla personelu

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2015-12-30
Data wydania:
2015-12-17
Data wejścia w życie:
2016-01-14
Data obowiązywania:
2016-01-14
Data uchylenia:
2017-12-23
Organ wydający:
  • MIN. ROZWOJU
Hasła:
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Uchylenia wynikające z (1)
Dyrektywy europejskie (5)