Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-04-03
Data wydania:
2015-02-20
Data wejścia w życie:
2015-05-04
Uwagi:
rozdział 4, art. 130, art. 179 pkt 11 w zakresie uchylenia art. 9o, pkt 13 w zakresie uchylenia art. 9v, pkt 20, 21 i 29 oraz art. 182 pkt 1 lit. a wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem: a) art. 75, art. 76 oraz art. 78 ust. 7-11, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2015 r., b) art. 106-115, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r.; 2) art. 179 pkt 5 i 7-10, art. 188, art. 189 oraz art. 206 wchodzą w życie z dniem 4 kwietnia 2015 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)
Akty uznane za uchylone (6)
Odesłania (20)
Akty wykonawcze (45)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (7)
Akty zmieniające (39)
Dyrektywy europejskie (9)