Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-04-24
Data wydania:
2015-03-20
Data wejścia w życie:
2015-11-01
Uwagi:
Objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446), z wyjątkiem art. 2 - 13
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (9)
Odesłania (5)