Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2015-05-15
Data wydania:
2015-04-21
Data wejścia w życie:
2015-08-16
Data uchylenia:
2023-06-01
Organ wydający:
  • MIN. ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (2)
Uchylenia wynikające z (1)
Dyrektywy europejskie (1)