Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-06-24
Data wydania:
2015-04-24
Data wejścia w życie:
2015-07-01
Uwagi:
Art. 1 pkt 1, 8, 9 lit. a, lit. b w zakresie art. 19 ust. 2 pkt 4, lit. c oraz pkt 10 wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.; art. 3 pkt 2 i 7 w zakresie dotyczącym art. 129e oraz art. 8 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (4)
Odesłania (1)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (4)