Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-07-02
Data wydania:
2015-05-27
Data wejścia w życie:
2016-01-01
Data obowiązywania:
2016-01-01
Uwagi:
Art. 1 pkt 25, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; art. 1 pkt 27 wchodzi w życie z dniem utworzenia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 238 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 7(zmiana dotycząca brzmienia art. 1 pkt 27 Dz. U. z 2015 r. poz 1688, art. 111)
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (4)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (1)