Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-07-13
Data wydania:
2016-06-22
Data wejścia w życie:
2016-07-28
Uwagi:
art. 1 pkt 31 wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2017 r. art. 1 pkt 52 lit. a, pkt 85 tiret szóste i lit. d w zakresie ust. 8-13, pkt 147, pkt 150 lit. b, pkt 151 oraz art. 7 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 1 pkt 94 lit. g w zakresie ust. 7c wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (13)
Akty uznane za uchylone (4)
Odesłania (27)
Akty zmieniające (4)
Dyrektywy europejskie (26)